• Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 - Nguyễn Duy

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 - Nguyễn Duy

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 5: Tầng liên kết dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Các dịch vụ tầng liên kết dữ liệu, tầng Liên kết dữ liệu và mạng LAN, các giao thức đa truy cập,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   83 p lhu 25/03/2019 0 0

 • Bài giảng bộ môn Sinh lý bệnh: Sinh lý bệnh chức năng gan

  Bài giảng bộ môn Sinh lý bệnh: Sinh lý bệnh chức năng gan

  Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Nguyên nhân gây rối loạn chức năng gan, rối loạn chức phận chuyển hóa, rối loạn chức phận chống độc, rối loạn chức phận cấu tạo và bài tiết mật, rối loạn tuần hoàn và chức phận tạo máu, suy gan. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p lhu 26/12/2018 12 0

 • Bài giảng bộ môn Sinh lý bệnh: Sinh lý bệnh rối loạn hô hấp

  Bài giảng bộ môn Sinh lý bệnh: Sinh lý bệnh rối loạn hô hấp

  Bài giảng này giúp người học có thể: Hiểu được các rối loạn ảnh hưởng tới chức năng hô hấp, trình bày được các nguyên nhân của bệnh lý đường hô hấp, giải thích được cơ chế bệnh sinh và nguyên tắc điều trị bệnh lý đường hô hấp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p lhu 26/12/2018 10 0

 • Bài giảng bộ môn Sinh lý bệnh: Những khái niệm cơ bản trong sinh lý bệnh

  Bài giảng bộ môn Sinh lý bệnh: Những khái niệm cơ bản trong sinh lý bệnh

  Chương này giúp người học hiểu được được những khái niệm cơ bản trong sinh lý bệnh như: Khái niệm cơ bản về bệnh, khái niệm về bệnh căn, khái niệm về bệnh sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   80 p lhu 26/12/2018 10 0

 • Bài giảng bộ môn Sinh lý bệnh: Sinh lý bệnh chức năng tiết niệu

  Bài giảng bộ môn Sinh lý bệnh: Sinh lý bệnh chức năng tiết niệu

  Sau khi học xong bài giản này người học có thể: Trình bày được các nguyên nhân rối loạn tiết niệu, trình bày được các cơ chế bệnh sinh biểu hiện của bệnh thận, phân tích được các nguyên nhân suy thận và nguyên tắc thăm dò, trình bày được cơ chế hôn mê thận.

   59 p lhu 26/12/2018 9 0

 • Bài giảng bộ môn Sinh lý bệnh: Sinh lý bệnh tiêu hóa (2)

  Bài giảng bộ môn Sinh lý bệnh: Sinh lý bệnh tiêu hóa (2)

  Sau khi học xong chương này người học có thể: Trình bày được nguyên nhân và điều kiện gây loét dạ dày, trình bày được rối loạn tiết dịch tụy và cơ chế viêm tụy, trình bày được nguyên nhân, cơ chế, hậu quả của rối loạn hấp thu, trình bày được nguyên nhân, cơ chế, hậu quả của rối loạn co bóp ruột, phân tích được các cơ chế bệnh sinh...

   71 p lhu 26/12/2018 12 0

 • Bài giảng Lập trình cơ bản - Bài 9: Giới thiệu về hàm

  Bài giảng Lập trình cơ bản - Bài 9: Giới thiệu về hàm

  Mục tiêu của bài giảng "Lập trình cơ bản - Bài 9: Giới thiệu về hàm" giúp cho bạn sinh viên hiểu thêm về cách sử dụng hàm, cấu trúc của hàm, cách khai báo và các nguyên mẫu hàm, các hiểu khác nhau của biến, các qui tắc về phạm vi của hàm, các hàm trong các chương trình có nhiều tập tin, các lớp lưu trừ và con trỏ hàm.

   39 p lhu 23/11/2018 14 1

 • Bài giảng Lập trình cơ bản - Bài 7: Các cấu trúc điều khiển

  Bài giảng Lập trình cơ bản - Bài 7: Các cấu trúc điều khiển

  Bài giảng "Lập trình cơ bản - Bài 7: Các cấu trúc điều khiển" giúp cho học sinh có thể hiểu một cách sâu rộng hơn về cách viết lệnh trong ngôn ngữ lập trình C như lệnh if, lệnh if - else, lệnh nhiều if, lệnh if lồng nhau, lệnh switch, các vòng lặp lồng nhau, lệnh break và continue...

   44 p lhu 23/11/2018 14 0

 • Bài giảng Lập trình cơ bản - Bài 6: Các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C

  Bài giảng Lập trình cơ bản - Bài 6: Các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C

  Bài giảng "Lập trình cơ bản - Bài 6: Các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C" giúp cho học sinh nắm được những kiến thức về ngôn ngữ lập trình C bao gồm: Kiểu dữ liệu cơ bản, biến, hằng và biểu thức, các phép toán, cấu trúc chương trình, hàm Main và đối số dòng lệnh...

   98 p lhu 23/11/2018 15 0

 • Bài giảng Lập trình cơ bản - Bài 1: Giới thiệu chung về CNTT

  Bài giảng Lập trình cơ bản - Bài 1: Giới thiệu chung về CNTT

  Bài giảng "Lập trình cơ bản - Bài 1: Giới thiệu chung về CNTT" giúp cho bạn đọc có cái nhìn tổng quan hơn về lịch sử, sự ra đời và phát triển của ngành CNTT(sự ra đời của máy tính, máy tính xách tay, cuộc cách mạng điện tử), các lĩnh vực ứng dụng CNTT, các lãnh vực nghiên cứu của ngành CNTT...

   49 p lhu 23/11/2018 16 0

 • Bài giảng Lập trình cơ bản - Bài 4: Phần mềm máy tính và mạng máy tính

  Bài giảng Lập trình cơ bản - Bài 4: Phần mềm máy tính và mạng máy tính

  Bài giảng "Lập trình cơ bản - Bài 4: Phần mềm máy tính và mạng máy tính" bao gồm 2 nội dung chính là phần mềm và mạng máy tính, giúp cho các bạn sinh viên nắm được những kiến thức về phần mềm hệ thống, phầm mềm công cụ, phần mềm tiện tích, các mô hình xử lý công tác, khái niệm về Internet, mạng máy tính, các tài nguyên và dịch vụ trên Internet.

   41 p lhu 23/11/2018 15 0

 • Bài giảng Lập trình cơ bản - Bài 5: Giải thuật xử lý thông tin và ngôn ngữ lập trình

  Bài giảng Lập trình cơ bản - Bài 5: Giải thuật xử lý thông tin và ngôn ngữ lập trình

  Bài giảng "Bài giảng Lập trình cơ bản - Bài 5: Giải thuật xử lý thông tin và ngôn ngữ lập trình" bao gồm 6 nội dung chính: Khái niệm bài toán giải thuật, Đặc trưng của giải thuật, Các phương pháp diễn đạt giải thuật, Sơ lược về đánh giá giải thuật, Ngôn ngữ lập trình và các mức khác nhau của ngôn ngữ lập trình, Quá trình thực hiện chương...

   36 p lhu 23/11/2018 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số