• Bài thuyết trình Đường lối quốc phòng, an ninh và quan hệ đối ngoại của Đảng và nhà nước ta

  Bài thuyết trình Đường lối quốc phòng, an ninh và quan hệ đối ngoại của Đảng và nhà nước ta

  Bài thuyết trình gồm 2 chương với các nội dung: đường lối quốc phòng, an nhinh của Đảng; mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và các nguyên tắc, nhiệm vụ của công tác đối ngoại của Đảng. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình.

   35 p lhu 20/08/2019 2 0

 • Bài giảng Những vấn đề cơ bản vể bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

  Bài giảng Những vấn đề cơ bản vể bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

  Bài giảng với các mục tiêu: giới thiệu cho sinh viên, học sinh những kiến thức cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; trên cơ sở nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Để nắm chi tiết nội...

   35 p lhu 20/08/2019 3 0

 • Bài thuyết trình Tóm tắt Pháp luật đại cương

  Bài thuyết trình Tóm tắt Pháp luật đại cương

  Bài thuyết trình "Tóm tắt pháp luật đại cương" có kết cấu nội dung gồm 7 chương, nội dung bài thuyết trình giới thiệu đến các bạn những nội dung về một số vấn đề cơ bản về nhà nước, một số vấn đề cơ bản về pháp luật, hình thức pháp luật, pháp luật dân sự, hôn nhân và gia đình, pháp luật lao động. Mời các bạn cùng tham khảo bài...

   38 p lhu 20/08/2019 3 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 5: Thiết kế giao diện

  Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 5: Thiết kế giao diện

  Bài giảng gồm các nội dung khái niệm thiết kế giao diện, mục tiêu và kết quả thiết kế giao diện, phân loại các màn hình giao diện, quá trình thiết kế giao diện, thiết kế màn hình chính, thiết kế màn hình tra cứu, thiết kế màn hình nhập liệu. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   86 p lhu 20/08/2019 4 0

 • Bài giảng Ch­ương V: Các hiện tượng địa chất động lực công trình

  Bài giảng Ch­ương V: Các hiện tượng địa chất động lực công trình

  Bài giảng gồm các nội dung: chuyển động kiến tạo; động đất; phong hóa; hoạt động địa chất của biển; hoạt động địa chất của sông; Karst; cát chảy; xói ngầm; dịch chuyển đất đá trên sườn dốc; các hiện tượng địa chất; hiện tượng địa chất tự nhiên; địa chất nội sinh; địa chất ngoại sinh; địa chất công trình. Mời các bạn cùng...

   19 p lhu 24/07/2019 4 0

 • Bài giảng Cát chảy & xói ngầm

  Bài giảng Cát chảy & xói ngầm

  Bài giảng với các nội dung: hiện tượng cát chảy; các loại cát chảy; điều kiện phát sinh và phát triển cát chảy giả; ảnh hưởng đến xây dựng công trình; ảnh hưởng đến xây dựng công trình; xử lý cát chảy; hiện tượng xói ngầm.. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc các kiến thức.

   25 p lhu 24/07/2019 5 0

 • Bà giảng Nguyên lý thiết kế công trình kiến trúc công cộng

  Bà giảng Nguyên lý thiết kế công trình kiến trúc công cộng

  Bài giảng với các nội dung: định nghĩa của nguyên lý thiết kế công trình kiến trúc công cộng; những nguyên tắc cơ bản trong thiết kế các công trình kiến trúc công cộng; đặc điểm kết cấu, vật liệu kết cấu, kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép, kết cấu hỗn hợp, đặc điểm kết cấu, kết cấu không gian lớn, kết cấu nhỏ và vừa; nguyên...

   95 p lhu 24/07/2019 5 0

 • Nội dung ôn tập và kiểm tra môn Địa chất công trình

  Nội dung ôn tập và kiểm tra môn Địa chất công trình

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung ôn tập và kiểm tra môn Địa chất công trình: khoáng vật và thạch học, các hiện tượng địa chất tự nhiên, địa chất thủy văn ứng dụng trong xây dựng, tính chất cơ lí của đất đá, khảo sát địa chất công trình.

   23 p lhu 24/07/2019 4 0

 • Bài giảng Dược lý học: Thuốc kháng Histamin H1

  Bài giảng Dược lý học: Thuốc kháng Histamin H1

  Bài giảng "Dược lý học: Thuốc kháng Histamin H1" trình bày những nội dung chính như: Khái niệm chung, sự giải phóng histamin, Receptor của histamin, chuyển hoá của histamin, tác dụng sinh học của histamin và receptor tham gia, các biểu hiện lâm sàng chủ yếu của phản ứng dị ứng, các thuốc kháng histamin H1,...

   75 p lhu 24/05/2019 38 2

 • Bài giảng Dược lý học: Thuốc kháng sinh

  Bài giảng Dược lý học: Thuốc kháng sinh

  Bài giảng trình bày những nội dung chính như: Các khái niệm, đề kháng thuốc kháng sinh, phân loại kháng sinh, nguyên tắc dùng thuốc kháng sinh, các nhóm kháng sinh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p lhu 24/05/2019 25 1

 • Bài giảng Dược lý học: Thuốc mê, thuốc tê

  Bài giảng Dược lý học: Thuốc mê, thuốc tê

  Bài giảng trình bày những nội dung chính như: Khái niệm, tiêu chuẩn thuốc mê tốt, các thuốc mê qua đường hô hấp, các thuốc mê qua đường tĩnh mạch, các thuốc mê theo đường tĩnh mạch,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p lhu 24/05/2019 21 1

 • Bài giảng Dược lý học: Thuốc tê

  Bài giảng Dược lý học: Thuốc tê

  Bài giảng trình bày những nội dung chính như: Tính chất chung của thuốc tê, nhóm chức để quyết định tác dụng gây tê, tác dụng dược lý. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   28 p lhu 24/05/2019 23 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số