• Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 2: Pháp luật công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 2: Pháp luật công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội

  Bài giảng với các nội dung: bản chất và những đặc điểm chung của pháp luật, quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, ý thức pháp luật, vi phạm luật và trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa. Để nắm chi tiết nội dung các kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   51 p lhu 20/08/2019 2 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Nhập môn Pháp luật đại cương

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Nhập môn Pháp luật đại cương

  Bài giảng cung cấp những kiến thức cơ bản về nhà nước pháp luật nói chung và của Việt Nam nói riêng, nghiên cứu chủ yếu của ba ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam, cung cấp những khái niệm pháp lý cơ bản, làm quen với những kỹ năng chủ yếu trong việc áp dụng pháp luật. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài...

   87 p lhu 20/08/2019 3 0

 • Bài giảng Kinh tế học đại cương - Tổng quan

  Bài giảng Kinh tế học đại cương - Tổng quan

  Bài giảng giới thiệu tổng quan về môn Kinh tế học đại cương trình bày các khái niệm, nguyên lý và vấn đề cơ bản nhất của kinh tế học; hai bài đầu giới thiệu một số ý tưởng lớn làm nền tảng cho việc nghiên cứu kinh tế học và cách tiếp cận vấn đề của các nhà kinh tế; giới thiệu cung, cầu và phương thức vận hành của thị trường....

   44 p lhu 20/08/2019 3 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 7: An toàn thông tin

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 7: An toàn thông tin

  Bài giảng với các mục tiêu: bảo đảm bí mật thông tin không bị lộ đối với người không được phép, bảo đảm toàn vẹn ngăn chặn hay hạn chế việc bổ sung, loại bỏ và sửa dữ liệu không được phép; bảo đảm xác thực, xác thực đúng thực thể cần kết nối, giao dịch và xác thực đúng thực thể có trách nhiệm về nội dung thông tin xác thực...

   11 p lhu 20/08/2019 4 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 6: Mạng máy tính và sử dụng Internet

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 6: Mạng máy tính và sử dụng Internet

  Bài giảng bao gồm các nội dung: các khác niệm cơ bản về mạng máy tính, phân loại mạng, hệ điều hành mạng, mạng Internet, các dịch vụ chủ yếu trên mạng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung các kiến thức.

   17 p lhu 20/08/2019 3 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 5: Phần mềm bảng tính điện tử MS Excel 2007

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 5: Phần mềm bảng tính điện tử MS Excel 2007

  Bài giảng gồm 6 bài học với các nội dung: khởi động và thoát Excel, các khái niệm cơ bản, các thao tác cơ bản, tính toán trên trang tính, đồ thị, quản trị dữ liệu trong Excel. Để nắm chi tiết nội dung các kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   21 p lhu 20/08/2019 4 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Một số gói phần mềm văn phòng

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Một số gói phần mềm văn phòng

  Bài giảng giới thiệu chung về MS Office, gói phần mềm MS Office, gói phần mềm Open Office, phần mềm soạn thảo văn bản MS Word 2007, định dạng tệp văn bản, nhập và sửa nội dung văn bản... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   16 p lhu 20/08/2019 3 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: SPSS (Statistical Products for the Social Sevices)

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: SPSS (Statistical Products for the Social Sevices)

  Bài giảng trình bày dữ liệu chỉ là các số liệu thô và bản thân chúng không phải là tri thức. Phân tích dữ liệu có vai trò quan trọng trong các hệ thống quản lý kinh tế, nó giúp biến đổi dữ liệu trở thành những thông tin thống kê làm cơ sở cho việc gia tăng sự hiểu biết, tri thức từ đó đưa ra được các quyết định kịp thời, chính xác.

   16 p lhu 20/08/2019 3 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Hệ điều hành

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Hệ điều hành

  Bài giảng bao gồm 3 nội dung chính: giới thiệu chung về hệ điều hành, hệ điều hành Windows, hệ điều hành Windows 7. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   9 p lhu 20/08/2019 3 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Các vấn đề cơ bản của Tin học

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Các vấn đề cơ bản của Tin học

  Bài giảng trình bày thông tin là sự phản ánh các hiện tượng, sự vật của thế giới khách quan và các hoạt động của con người trong đời sống xã hội. Theo nghĩa thông thường, thông tin là một thông báo hay một bản tin nhận được để làm tăng sự hiểu biết của đối tượng nhận tin về một vấn đề nào đó. Tìm hiểu về thông tin học, phần cứng...

   17 p lhu 20/08/2019 4 0

 • Bài thuyết trình môn Tâm lý học đại cương - Trí nhớ

  Bài thuyết trình môn Tâm lý học đại cương - Trí nhớ

  Bài thuyết trình "Tâm lý học đại cương" bao gồm các nôi dung: khái niệm, định nghĩa trí nhớ; phân biệt trí nhớ với cảm giác, tri giác, các loại trí nhớ, trí nhớ vận động, xúc cảm, hình ảnh và từ ngữ - logic; trí nhớ không chủ định và trí nhớ chủ định, trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn, các quá trình cơ bản của trí nhớ, làm thế nào...

   43 p lhu 20/08/2019 2 0

 • Bài thực hành thảo luận môn Pháp luật đại cương

  Bài thực hành thảo luận môn Pháp luật đại cương

  Bài thực hành thảo luận môn "Pháp luật đại cương" cung cấp cho con bạn những câu hỏi bài tập về pháp luật đại cương như: Trách nhiệm của công dân trong việc phòng chống tham nhũng, tham gia phòng, chống tham nhũng thông qua ban thanh tra nhân dân, tổ chức mà mình là thành viên... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   18 p lhu 20/08/2019 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số