• Giải pháp nâng cao chất lượng học liệu các môn Lý luận chính trị theo tín chỉ trong các trường đại học ở Việt Nam

  Giải pháp nâng cao chất lượng học liệu các môn Lý luận chính trị theo tín chỉ trong các trường đại học ở Việt Nam

  Đề tài đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng học liệu các môn Lý luận chính trị trong các trường đại học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam chuyển từ đào tạo từ niên chế sang đào tạo theo tín chỉ, bao gồm: Đổi mới công tác quản lý học liệu; đổi mới chính sách phát triển kho học...

   6 p lhu 20/08/2019 2 0

 • Đổi mới công tác giảng dạy lý luận chính trị tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông

  Đổi mới công tác giảng dạy lý luận chính trị tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông

  Bài viết trình bày khái lược thực trạng công tác giảng dạy lý luận chính trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai, chỉ ra những điểm mạnh và hạn chế nhất định trong giảng dạy học các môn lý luận chính trị, trên cơ sở đó tác giả đề xuất 5 biện pháp về đổi mới nội dung chương trình, tập bài giảng, giáo án, phương pháp dạy học cho...

   8 p lhu 20/08/2019 2 0

 • Vai trò của công tác giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong việc hình thành và phát triển lý tưởng cách mạng của sinh viên trường Đại học Cảnh sát Nhân dân

  Vai trò của công tác giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong việc hình thành và phát triển lý tưởng cách mạng của sinh viên trường Đại học Cảnh sát Nhân dân

  Đối với sinh viên Công an nhân dân nói chung vấn đề hình thành lý tưởng cách mạng có ý nghĩa to lớn. Đây là thế hệ chiến sỹ Công an nhân dân tương lai, là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, những người có trách nhiệm bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước. Để hình thành lý tưởng cách mạng cho sinh viên Công...

   6 p lhu 20/08/2019 2 0

 • Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học các môn Lý luận chính trị

  Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học các môn Lý luận chính trị

  Bài viết này lại tiếp tục bàn về việc nâng cao chất lượng dạy và học các môn LLCT nhưng đặt trong điều kiện đào tạo theo tín chỉ và trên tinh thần quán triệt quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học theo Nghị quyết 29-NQ/TƯ của Hội nghị BCHTƯ Đảng lần thứ 8 khóa XI. Theo đó, trên cơ sở làm rõ đặc điểm các môn LLCT, bài...

   8 p lhu 20/08/2019 2 0

 • Bài thuyết trình Đường lối quốc phòng, an ninh và quan hệ đối ngoại của Đảng và nhà nước ta

  Bài thuyết trình Đường lối quốc phòng, an ninh và quan hệ đối ngoại của Đảng và nhà nước ta

  Bài thuyết trình gồm 2 chương với các nội dung: đường lối quốc phòng, an nhinh của Đảng; mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và các nguyên tắc, nhiệm vụ của công tác đối ngoại của Đảng. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình.

   35 p lhu 20/08/2019 2 0

 • Bài giảng Những vấn đề cơ bản vể bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

  Bài giảng Những vấn đề cơ bản vể bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

  Bài giảng với các mục tiêu: giới thiệu cho sinh viên, học sinh những kiến thức cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; trên cơ sở nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Để nắm chi tiết nội...

   35 p lhu 20/08/2019 3 0

 • Bài thuyết trình Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

  Bài thuyết trình Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

  Dưới đây là bài thuyết trình Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bao gồm những nội dung nhận thức chung về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; quan điểm về quần chúng nhân dân và vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh tổ quốc. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình.

   32 p lhu 20/08/2019 2 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 7: Luật hình sự Việt Nam

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 7: Luật hình sự Việt Nam

  Bài giảng gồm 5 chương với các nội dung sau: khái niệm chung về luật hình sự, tội phạm, hình phạt, phần các tội phạm, những nội dung cơ bản của tố tụng hình sự. Để nắm chắc kiến thức, nâng cao sự hiểu biết cơ bản về pháp luật hình sự của Việt Nam, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   45 p lhu 20/08/2019 3 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 6: Luật dân sự Việt Nam

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 6: Luật dân sự Việt Nam

  Bài giảng với các nội dung khái niệm chung về luật dân sự, tài sản và quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự, trách nhiệm dân sự, thừa kế, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, những nội dung cơ bản của tố tụng dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảnh để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   53 p lhu 20/08/2019 2 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 5: Luật hành chính Việt Nam

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 5: Luật hành chính Việt Nam

  Nội dung bài giảng gồm: khái niệm chung về luật hành chính, cơ quan hành chính nhà nước; thủ tục hành chính và văn bản hành chính nhà nước; quy chế pháp lý hành chính của cán bộ công chức; quy chế pháp lý hành chính đối với các tổ chức xã hội, công dân, người nước ngoài, người không quốc tịch; trách nhiệm hành chính; chế độ pháp lý về việc...

   58 p lhu 20/08/2019 2 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 4: Hệ thống pháp luật

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 4: Hệ thống pháp luật

  Bài giảng gồm các nội dung: hệ thống pháp luật và ngành luật, các ngành luật trong hệ thống pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hệ thống pháp luật quốc tế, hệ thống khoa học pháp lý. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung các kiến thức.

   29 p lhu 20/08/2019 2 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 3: Hình thức pháp luật

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 3: Hình thức pháp luật

  Bài giảng trinh bày khái niệm và phân loại hình thức pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hiệu lực và nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia, hệ thống hóa pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   43 p lhu 20/08/2019 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số